Patrick Apenhorst Fotografie

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van Cookies om te analyseren hoe bezoekers mijn website gebruiken.

Meer informatie over cookies kunt u vinden u op de overheidssite www.waarschuwingsdienst.nl.

Informatie op de website
Patrick Apenhorst spant zich in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wijzigingen en typefouten worden echter voorbehouden. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend, Patrick Apenhorst sluit elke aansprakelijkheid uit voor op de website verstrekte informatie en ieder gebruik van de website. De informatie op de website, zowel woord als beeld en geluid, mag niet worden gereproduceerd, gedistribueerd of opgeslagen zonder de schriftelijke toestemming van Patrick Apenhorst. Het aanbrengen van wijzigingen op de website is uitsluitend toegestaan met toestemming van Patrick Apenhorst.

Beschikbaarheid en gebruik website
Patrick Apenhorst spant zich in om deze website beschikbaar te houden maar zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet- beschikbaarheid van de website. Patrick Apenhorst is niet aansprakelijk voor enige schade voor de gebruiker of derden welke voortvloeit uit het gebruik van de website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, software en de vormgeving van de website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Patrick Apenhorst. Patrick Apenhorst werkt voor Persbureau Heitink. Eventuele illegaal gebruik van de inhoud van deze website, waaronder de afbeeldingen van Patrick Apenhorst, kunnen in rekening gebracht worden via Persbureau Heitink.

Hyperlinks
Patrick Apenhorst is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die mogelijk vanuit deze website kunnen worden bezocht. Patrick Apenhorst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van informatie op externe websites.

Geschillen
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of het gebruik van de website worden uitsluitend berecht door middel van een schadeclaim via Persbureau Heitink.

Aanvragen via onze website
Om uw verzoek om informatie (contact, vragen, etc.) via deze site te kunnen verwerken, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, e-mailadres en dergelijke. Patrick Apenhorst (https://apenhorst-fotografie.nl/) heeft de nodige maatregelen getroffen om te waarborgen dat voldaan wordt aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afstemming van onze content en diensten op uw individuele behoeften en om u op de hoogte te houden van voor u relevante informatie over https://apenhorst-fotografie.nl. Patrick Apenhorst zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw expliciete toestemming, tenzij Patrick Apenhorst hiertoe op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak verplicht is.

Privacy
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die deze website bezoekt.

Door het contactformulier in te vullen met hun gegevens, machtigt de gebruiker deze toepassing om deze gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten verzoeken. Verzamelde persoonlijke gegevens: naam, e-mailadres, persoonlijk bericht.

https://apenhorst-fotografie.nl/ verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de dienstverlening van https://apenhorst-fotografie.nl aan u of aan uw bedrijf/instelling. Als u uw persoonsgegevens verstrekt, worden die niet langer bewaard dan noodzakelijk. https://apenhorst-fotografie.nl/ handhaaft een adequaat beveiliging niveau bij de verwerking van persoonsgegevens om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

De AVG schrijft voor dat Patrick Apenhorst Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkene dienaangaande kunnen uitoefenen. Patrick Apenhorst Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Beheer
De website https://apenhorst-fotografie.nl/ staat onder beheer van Patrick Apenhorst. De contactgegevens zijn te vinden op https://apenhorst-fotografie.nl/.

© 2020 Patrick Apenhorst Fotografie

Thema door Anders Norén